Benieuwd naar ons aanbod?

Onze school heeft een brede eerste graad en biedt daar zowel de A- als B-stroom aan. Vanaf het derde jaar hebben we enkel richtingen binnen de doorstroomfinaliteit (Algemeen Secundair Onderwijs én een beperkt aanbod Technisch Secundair Onderwijs). De doorstroomfinaliteit bereidt leerlingen voor op de hogeschool en universiteit. Op deze pagina vinden jullie ons aanbod terug en lees je meer over de keuzevakken die we dit schooljaar inrichten voor de leerlingen vanaf het vierde jaar.


Brede eerste graad (A-stroom en B-stroom)

Eerste graad A-stroom

Keuzemogelijkheden in 1A:

Latijn

Algemene vorming

Technische vorming


Basisopties in 2A:

Klassieke talen (Grieks en Latijn)
Economie en organisatie

Maatschappij en welzijn

Moderne talen en wetenschappen

Sport

STEM-technieken (toepassingsgericht)

Eerste graad B-stroom

Twee onderzoeksmodules in 1B:

Organisatie en welzijn
STEMBasisopties in 2B:

Economie en organisatie + Maatschappij en welzijn

STEM-technieken (hout/bouw + mechanica)


Spannend, die overstap van de basisschool naar het secundair onderwijs? Door op de balkjes hierboven te klikken, zie je welke vakken je in de eerste graad krijgt. Is er iets niet duidelijk? Contacteer ons dan zeker voor een woordje uitleg.

Flore Vereecken en Ümit Kamali - leerlingenbegeleiders

Tweede graad (enkel doorstroomfinaliteit)

Richtingen in 3de en 4de jaar ASO

Latijn

Economische wetenschappen

Humane Wetenschappen

Moderne talen

Natuurwetenschappen

Sportwetenschappen


Richtingen in 3de en 4de jaar TSO

Maatschappij- en welzijnswetenschappen


Wat is het verschil met Humane Wetenschappen?
Voor de vakken gedrags- en cultuurwetenschappen wordt er in de lessentabel meer tijd uitgetrokken maar inhoudelijk is er geen verschil. In Maatschappij- en Welzijnswetenschappen is er sprake van een inleiding tot de filosofie en wordt filosofie toegepast binnen de context van maatschappij en welzijn. Het leerplan van de basisvorming voor de vakken Nederlands, Frans, Engels en geschiedenis is het basisleerplan. In Humane Wetenschappen vertrekken deze vakken vanuit het leerplan voor de verdiepte basisvorming. Ook voor wiskunde zijn er andere leerinhouden en minder lestijden.

Derde graad (enkel doorstroomfinaliteit)

Richtingen in 5de en 6de jaar ASO

Economie-Moderne talen

Humane wetenschappen

Latijn-Moderne talen

Latijn-wetenschappen met 5 u wisk.

Latijn-wetenschappen met 7 u wisk.

Moderne talen-wetenschappen met 5 u wisk.

Moderne talen-wetenschappen met 7 u wisk.

Sportwetenschappen met 5 u wisk.

Sportwetenschappen met 7 u wisk.

Wetenschappen-wiskundeRichtingen in 5de en 6de jaar TSO

Welzijnswetenschappen

(6de jaar pas vanaf 2025-2026)


Wat is het verschil met Humane Wetenschappen?
Voor de vakken gedrags- en cultuurwetenschappen wordt er in de lessentabel meer tijd uitgetrokken maar inhoudelijk is er geen verschil. Bij Welzijnswetenschappen is  er sprake van een inleiding tot de filosofie en wordt filosofie toegepast binnen de context van maatschappij en welzijn. Het leerplan van de basisvorming voor de vakken Nederlands, Frans, Engels en geschiedenis is het basisleerplan. In Humane Wetenschappen vertrekken deze vakken vanuit het leerplan voor de verdiepte basisvorming. Ook voor wiskunde zijn er andere leerinhouden en minder lestijden.