Atheneum Lokeren

Kiezen voor talent!

Uitdagende projecten, moderne leermethoden en een sterke ondersteuning zorgen er voor dat jongvolwassenen zich hier bewust worden van hun mogelijkheden. Atheneum Lokeren wil elk opgroeiend kind zo begeleiden dat het zijn vleugels kan uitslaan, nu en later.

Naast de uitgebreide kennisoverdracht krijgen ook inspraak, zelfontplooiing, verantwoordelijkheidszin en respect voor anderen een prominente plaats in de onderwijsaanpak. Stevige fundamenten dus, waarmee uw kind zijn/haar toekomst in handen kan nemen.