Atheneum Lokeren

Kiezen voor talent!

Moderne leermethoden, uitdagende projecten en een sterke ondersteuning zorgen er voor dat jongvolwassenen op onze school hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Naast de uitgebreide kennisoverdracht krijgen ook inspraak, zelfontplooiing, verantwoordelijkheidszin en respect voor anderen een prominente plaats in de onderwijsaanpak. Stevige fundamenten dus, waarmee uw kind zijn/haar toekomst in handen kan nemen.

Volg onze facebookpagina