Beste bezoeker

Onze klassen in de 1e graad zijn voor dit schooljaar 2019-2020 volzet (uitgezonderd 2A Latijn). Hetzelfde geldt voor het 3e leerjaar, uitgezonderd de studierichting 3 Humane wetenschappen. Inschrijven voor opties/studierichtingen die volzet zijn, is niet meer mogelijk dit schooljaar. U komt terecht op een wachtlijst. 

In het eerste leerjaar A en B werken de Lokerse secundaire scholen voor volgend schooljaar 2020-2021 met een aanmeldingsprocedure. Aanmelden kan via deze website tot 22 april 2020 (tot 14 uur). Indien u hulp wenst bij het aanmelden, kan u ons elke werkdag bellen tussen 10 en 11 uur of tussen 14 en 16 uur op het nummer 0470 26 90 33. 

Wanneer u onze school toegewezen krijgt, nemen wij contact op voor een afspraak voor de inschrijving. Vanaf 9 mei (om 9 uur) kan u vrij inschrijven in het eerste leerjaar op de dan nog beschikbare plaatsen.  

Voor het volgende schooljaar 2020-2021 kan u in het 2e t.e.m. 6e jaar inschrijven vanaf 20 april 2020. Bent u geïnteresseerd om in te schrijven in één van onze richtingen in het 2e t.e.m. het 6e jaar (waaronder onze nieuwe richting Sportwetenschappen in het 3e jaar), dan kan u via dit formulier een informatie-aanvraag doen.

  • Klik hier om de infobrochure 2020-2021 te bekijken.
  • Klik hier om het verslag van de doorlichting 2016-2017 in te kijken