Op onze school krijgt elke leerling in het 4e, 5e en 6e jaar de kans zijn talenten te ontdekken en te ontwikkelen, door middel van keuzevakken en minorvakken (enkel 4e jaars). Deze vakken vinden plaats op twee opeenvolgende lesuren, één vak per semester. Ze hebben als doel de leerlingen te laten proeven van verschillende belangstellingsgebieden, zodat na het 6e jaar een goede studiekeuze gemaakt kan worden. Een vlotte schoolloopbaan met succeservaringen is namelijk de beste basis voor de toekomst. 

In het 4e jaar kiezen onze leerlingen uit 'verdiepende' onderwerpen in de domeinen wetenschappen, economie, taal, cultuur en maatschappij. Tijdens het schooljaar 2020-2021 kozen de leerlingen uit volgende keuzevakken: 

 • Fotografie
 • Astronomie 
 • Durf ondernemen
 • Kunstinitiatie
 • Mediawijsheid
 • Filosofie 
 • Politiek ('de vier machten')
 • Filmstudies
 • Theaterwetenschappen
 • Wereldgeschiedenis

In het 4e jaar hebben de leerlingen ook de mogelijkheid te kiezen voor een minorvak. Deze minorvakken bereiden voor op een extra studiegebied in de derde graad, omdat sommige studierichtingen in de derde graad bestaan uit twee studiegebieden. We raden vierdejaars sterk aan om in het tweede semester een minorvak te kiezen, zodat ze voorbereid zijn op dit extra studiegebied Ze hebben de mogelijkheid om te kiezen uit een minor Duits, een minor economie of een minor wetenschappen.

In de 3e graad kiezen onze leerlingen uit ervaringsgerichte projecten of keuzevakken die voorbereiden op het hoger onderwijs. Tijdens schooljaar 2020-2021 zijn dit de mogelijkheden: 

 • Academische en meertalige communicatie
 • Studium Generale
 • Toegepaste informatica
 • Toegepaste statistiek
 • Voorbereiding op het toelatingsexamen arts-tandarts 
 • KunstInclusieProject
 • Scholierenparlement
 • Peertutoring