Op onze school krijgt elke leerling in het 4e, 5e en 6e jaar de kans zijn talenten te ontdekken en te ontwikkelen, door middel van keuzevakken. Deze keuzevakken vinden plaats op twee opeenvolgende lesuren, één vak per semester. Ze hebben als doel de leerlingen te laten proeven van verschillende belangstellingsgebieden, zodat na het 6e jaar een goede studiekeuze gemaakt kan worden. Een vlotte schoolloopbaan met succeservaringen is namelijk de beste basis voor de toekomst. 

In het 4e jaar kiezen onze leerlingen uit 'verdiepende' onderwerpen in de domeinen wetenschappen, economie, taal, cultuur en maatschappij. Tijdens het schooljaar 2020-2021 kozen de leerlingen uit volgende keuzevakken: 

 • Fotografie
 • Astronomie 
 • Durf ondernemen
 • Kunstinitiatie
 • Mediawijsheid
 • Filosofie 
 • Politiek ('de vier machten')
 • Filmstudies
 • Theaterwetenschappen
 • Wereldgeschiedenis

In de 3e graad kiezen onze leerlingen uit ervaringsgerichte projecten of keuzevakken die voorbereiden op het hoger onderwijs. Tijdens schooljaar 2020-2021 zijn dit de mogelijkheden: 

 • Academische en meertalige communicatie
 • Studium Generale
 • Toegepaste informatica
 • Toegepaste statistiek
 • Voorbereiding op het toelatingsexamen arts-tandarts 
 • KunstInclusieProject
 • Scholierenparlement
 • Peertutoring