Elke leerling verdient het om ondersteund en uitgedaagd te worden. Door middel van gedifferentieerd onderwijs, willen we excellente prestaties bij onze leerlingen stimuleren en realiseren. We gaan ondersteunen en uitdiepen waar nodig en spelen daarmee in op verschillen tussen leerlingen. 

Flexibel lesuur in de eerste graad
In het eerste leerjaar  wordt er gedurende één lesuur per week flexibel ingespeeld op het leerproces in functie van de individuele noden van de leerlingen. Ze krijgen de gelegenheid om begeleid zelfstandig leerstof uit verscheidene vakken in te oefenen of uit te diepen. Een flex-coach begeleidt hen hierin, voert regelmatig coachingsgesprekken en bekijkt samen met hen wat beter kan.

Via twee flexibele lesuren of flex-uren blijven wij de leerlingen ondersteunen en uitdagen in het tweede jaar A-stroom. In het tweede jaar B-stroom dagen we de leerlingen drie lesuren uit in projectwerk of ondersteunen we ze in Nederlands of wiskunde.

Flexibele leertrajecten
Leerlingen die meer uitdaging wensen bieden we flexibele leertrajecten aan. Ze krijgen de mogelijkheid om extra vakken op te nemen of een uitdagingstraject aan te gaan.

"Naast een goede ondersteuning, word je ook extra gestimuleerd en uitgedaagd in interessebieden die je fascineren." (Jelle De Mulder, master archeologie)

In het schooljaar 2016-2017 kregen wij bezoek van de onderwijsinspectie. Hun bevindingen m.b.t. onze flexibele leertrajecten vindt u terug in het doorlichtingsverslag