We werken binnen de basisvorming vakoverschrijdend en ervaringsgericht verder via focussen. Het keuzegedeelte wordt ingevuld met basisopties, vastgelegd door het departement Onderwijs van de Vlaamse overheid en twee flex-uren. De lessentabellen voor het tweede leerjaar A en het tweede leerjaar B vinden jullie hier. Onze directeur informeert jullie via dit filmpje over onze visie en ons aanbod in de 1e graad. 

Keuzegedeelte: basisopties 
De leerlingen van het tweede jaar A-stroom moeten kiezen voor een basisoptie. Deze basisoptie houdt vijf lesuren in. Wij bieden volgende basisopties aan: economie en organisatie, Latijn, maatschappij en welzijn, moderne talen en wetenschappen, STEM-technieken en sport.

Economie & organisatie 5 uur economie
Klassieke talen 4 uur Latijn
1 uur Grieks
Maatschappij & welzijn      5 uur maatschappij en welzijn
Moderne talen & wetenschappen 1 uur Nederlands
1 uur Frans
1 uur natuurwetenschappen
2 uur onderzoeksmodule exacte wetenschappen (semester 1)
2 uur onderzoeksmodule taalwetenschappen (semester 2)
Sport 3 uur sport 
2 uur onderzoeksmodule sport & wetenschappen
STEM-technieken 5 uur STEM-technieken

De leerlingen van het tweede jaar B-stroom kiezen een combinatie van basisopties. Zij kiezen uit economie en organisatie, maatschappij en welzijn of STEM-technieken.

Keuzegedeelte: flexibele lesuren 
Via twee flexibele lesuren of flex-uren in het 2e jaar A-stroom krijgen de leerlingen de gelegenheid om begeleid zelfstandig leerstof uit verscheidene vakken in te oefenen of uit te diepen. Een flex-coach begeleidt hen hierin, voert regelmatig coachingsgesprekken en bekijkt samen met hen wat beter kan. In het tweede jaar B-stroom dagen we de leerlingen drie lesuren uit in projectwerk of ondersteunen we ze in Nederlands of wiskunde.