In de tweede en derde graad bieden wij enkel ASO-richtingen (of studierichtingen met finaliteit doorstroom) aan. Deze studierichtingen verzekeren een brede algemene vorming  en vormen een stevige basis voor universitaire studies en andere vormen van hoger onderwijs. Wij bieden volgende studierichtingen aan: economie, Latijn, humane wetenschappen, wetenschappen en sportwetenschappen. Vanaf schooljaar 2021-2022 starten wij met moderne talen in het 3e jaar. Onze directeur informeert jullie over onze visie en ons aanbod in de 2e en 3e graad.

De lessentabel van de 2e graad (na uitrol van de modernisering) vinden jullie hier terug.
De lessentabel van het 4e jaar voor schooljaar 2021-2022 vinden jullie hier terug.

Economische wetenschappen (3e jaar) - Economie (4e jaar) 
Tijdens het vak economie bestuderen leerlingen de economische werkelijkheid op een actieve en onderzoekende manier. Producenten en consumenten, de onderneming, de internationale handel en welvaart spelen hierin een belangrijke rol. Ze maken ook kennis met boekhouden.

Onze leerkracht economie informeert jullie over economische wetenschappen in het 3e jaar (na uitrol van de modernisering) en economie in het 4e jaar. 

Humane wetenschappen
De vakken gedragswetenschappen en cultuurwetenschappen zijn kenmerkend voor deze studierichting. In het vak cultuurwetenschappen onderzoekt men cultuurfenomenen van mens en samenleving. Leerlingen maken kennis met media, politiek, economie, filosofie, recht en kunst. In het vak gedragswetenschappen bestuderen ze een aantal visies op mens en maatschappij vanuit de wetenschappelijke benadering van de psychologie en de sociologie.

Onze leerkrachten humane wetenschappen informeren jullie over humane wetenschappen in het 3e jaar (na uitrol van de modernisering) en humane wetenschappen in het 4e jaar. 

"Door de goede voorbereiding op het hoger onderwijs, fietste ik door mijn eerste jaar orthopedagogie zonder veel stress en problemen." (Michèlle Van Acker, bachelor orthopedagogie en lager onderwijs)

Latijn
Deze studierichting bouwt verder op de elementaire kennis opgebouwd in de eerste graad. Je verdiept je in het werk van belangrijke auteurs, zoals Julius Caesar en Vergilius, en leert het moderne politieke spel en de kracht van de huidige media te doorzien. Je ontdekt bovendien hoe de Griekse cultuur, via de Romeinen, tot bij ons kwam en onze beschaving mee vorm gaf. In de derde graad onderzoek je hoe universeel de overtuigingsmiddelen zijn die de Romeinen hanteerden in hun redevoeringen en hoe bepalend hun filosofische denkbeelden zijn voor het westers denken. 

Onze leerkracht Latijn informeert jullie over Latijn in het 3e jaar (na uitrol van de modernisering) en Latijn in het 4e jaar. 

Moderne talen (3e jaar)
Deze studierichting is bestemd voor leerlingen met een brede talige en culturele interesse. Zij zijn hongerig naar vele talen, spreken graag meerdere vreemde talen, zijn nieuwsgierig naar hoe taal als systeem werkt en willen weten wat de impact van taal op cultuur en samenleving is. Zij lezen ook graag en staan open voor allerlei vormen van literatuur. Leerlingen verdiepen in de eerste plaats hun communicatievaardigheden in het Engels, Frans en Nederlands. Daarnaast krijgen zij een extra vreemde taal, namelijk het Duits. Deze studierichting daagt leerlingen tevens uit op basis van verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen: pragmatiek, sociolinguïstiek, taalsystematiek en literatuur. 

Onze taalleerkrachten informeren jullie over moderne talen in het 3e jaar.

Natuurwetenschappen (3e jaar) - Wetenschappen (4e jaar)
In de richting wetenschappen wordt de basis voor fysica, chemie en biologie uitgebreid door dieper in te gaan op verschillende hoofdstukken en door proefondervindelijk leren via practica.

Onze leerkrachten wetenschappen informeren jullie over natuurwetenschappen in het 3e jaar (na uitrol van de modernisering) en wetenschappen in het 4e jaar.

Sportwetenschappen
Deze studierichting omvat binnen het keuzegedeelte meer biologie, chemie, fysica, wiskunde en sport. Ze bereidt voor op een wetenschappelijke studie, bijvoorbeeld lichamelijke opvoeding, geneeskunde, biomedische wetenschappen, kinesitherapie, etc. Klik hier voor meer informatie over deze nieuwe studierichting op onze school.

Onze sportleraren informeren jullie over sportwetenschappen in het 3e jaar (na uitrol van de modernisering) en sportwetenschappen in het 4e jaar.