In de tweede en derde graad bieden wij enkel studierichtingen met finaliteit doorstroom (of algemeen secundair onderwijs/aso) aan. Deze studierichtingen verzekeren een brede algemene vorming  en vormen een stevige basis voor universitaire studies en andere vormen van hoger onderwijs. Wij bieden volgende studierichtingen aan: economie, Latijn, humane wetenschappen, wetenschappen, moderne talen en sportwetenschappen. Onze directeur informeert jullie over onze visie en ons aanbod in de 2e en 3e graad. De lessentabel van de 2e graad vinden jullie hier terug.

Economische wetenschappen 
Tijdens het vak economie bestuderen leerlingen de economische werkelijkheid op een actieve en onderzoekende manier. Producenten en consumenten, de onderneming, de internationale handel en welvaart spelen hierin een belangrijke rol. Ze maken ook kennis met boekhouden. Deze leerlingen hebben een uur uitdagende wiskunde.

Onze leerkracht economie informeert jullie over economische wetenschappen in de 2e graad.

Humane wetenschappen
Tijdens het vak humane wetenschappen leer je vanuit verschillende invalshoek te kijken naar individu en samenleving. Binnen deze vijf lesuren leer je verschillende wetenschapsdomeinen kennen, zoals filosofie, kunstbeschouwing, gedragswetenschappen en sociale wetenschappen. Je leert kritische vragen stellen en omgaan met informatie: verzamelen, verwerken en rapporteren.

Onze leerkrachten humane wetenschappen informeren jullie over humane wetenschappen in de 2e graad.

"Door de goede voorbereiding op het hoger onderwijs, fietste ik door mijn eerste jaar orthopedagogie zonder veel stress en problemen." (Michèlle Van Acker, bachelor orthopedagogie en lager onderwijs)

Latijn
Deze studierichting bouwt verder op de elementaire kennis opgebouwd in de eerste graad. Je verdiept je in het werk van belangrijke auteurs, zoals Julius Caesar en Vergilius, en leert het moderne politieke spel en de kracht van de huidige media te doorzien. Je ontdekt bovendien hoe de Griekse cultuur, via de Romeinen, tot bij ons kwam en onze beschaving mee vorm gaf.  Deze leerlingen hebben ook een uur uitdagende wiskunde.

Onze leerkracht Latijn informeert jullie over Latijn in de 2e graad.

Moderne talen 
Deze studierichting is bestemd voor leerlingen met een brede talige en culturele interesse. Zij zijn hongerig naar vele talen, spreken graag meerdere vreemde talen, zijn nieuwsgierig naar hoe taal als systeem werkt en willen weten wat de impact van taal op cultuur en samenleving is. Zij lezen ook graag en staan open voor allerlei vormen van literatuur. Leerlingen verdiepen in de eerste plaats hun communicatievaardigheden in het Engels, Frans en Nederlands. Daarnaast krijgen zij in het vierde jaar een extra vreemde taal, namelijk het Duits.

Onze taalleerkrachten informeren jullie over moderne talen in de 2e graad.

Natuurwetenschappen 
In deze richting wordt de basis voor fysica, chemie en biologie uitgebreid door dieper in te gaan op verschillende hoofdstukken en door proefondervindelijk te leren via practica. Deze leerlingen hebben een uur uitdagende wiskunde.

Onze leerkrachten wetenschappen informeren jullie over natuurwetenschappen in de 2e graad.

Sportwetenschappen
Deze studierichting omvat binnen het keuzegedeelte meer biologie, chemie, fysica, wiskunde en sport. Ze bereidt voor op een wetenschappelijke studie, bijvoorbeeld lichamelijke opvoeding, geneeskunde, biomedische wetenschappen, kinesitherapie, etc. Klik hier voor meer informatie over deze nieuwe studierichting op onze school.

Onze sportleraren informeren jullie over sportwetenschappen in de 2e graad.