In de basisvorming leggen wij de nadruk op vakoverschrijdende en ervaringsgerichte lespakketten. Daarnaast zetten we in op onderzoekend leren via ‘onderzoeksmodules’. De lessentabel voor het eerste leerjaar A en het eerste leerjaar B vinden jullie hier. Onze directeur informeert jullie via dit filmpje over onze visie en ons aanbod in de 1e graad. 

Ervaringsgerichte en vakoverschrijdende basisvorming

Focussen STEM en maatschappij
Tijdens de lesuren van de basisvorming werken we vakoverschrijdend binnen de focussen STEM en Maatschappij. We verdelen het jaar in zes periodes en werken telkens thematisch naar een focusmoment toe. Tijdens dit focusmoment verdwijnen de vakgrenzen en ontdekken we ervaringsgericht de link tussen wiskunde en natuurwetenschappen, tussen geschiedenis en burgerschap, etc.

Deze aanpak daagt de leerling uit en maakt krachtige verbindingen tussen leerinhouden en levensechte situaties, tussen abstract en concreet, tussen oppervlakkige kennis en diepere inzichten. Hierdoor behouden de leerlingen ‘zin in leren’.

Culturele expressie
Binnen het vak culturele expressie komen de leerlingen in contact met uiteenlopende kunstuitingen, die ze leren te waarderen en uitgebreid te bespreken. Ze komen in contact met audiovisuele en beeldende kunsten, literatuur en creatief schrijven, podiumkunsten en muziek.

Verkennend keuzegedeelte

Binnen het keuzegedeelte proeven de leerlingen van verschillende belangstellingsgebieden, door middel van onderzoekend leren. We vertrekken steeds vanuit probleemstellingen en verbreden de horizonten van de leerlingen. Deze aanpak wakkert de interesse van de leerlingen aan en verhoogt hun betrokkenheid. De leerlingen kiezen tussen drie opties:

  • Algemene onderzoeksmodules: de leerlingen doorlopen per semester twee onderzoeksmodules van telkens twee lesuren. Ze komen sowieso in contact met de onderzoeksmodules exacte wetenschappen, menswetenschappen en taalwetenschappen. Voor de vierde onderzoeksmodule kiezen ze tussen sport of kunst & creatie.

  • Latijn: we zetten volop in op een zinvolle en eigentijdse invulling van het vak Latijn. Woordenschat en grammatica studeren is geen doel op zich, maar maakt het in de eerste plaats mogelijk om van bij het begin authentieke Latijnse teksten te lezen over het leven van de Romeinen.

  • Technische onderzoeksmodules: ook hier doorlopen de leerlingen per semester twee onderzoeksmodules van telkens twee lesuren. Ze komen in contact met de onderzoeksmodules handelstechnieken, STEM-technieken en welzijnstechnieken. Voor de vierde onderzoeksmodule kiezen ook zij tussen sportwetenschappen of kunstwetenschappen.

Horen jullie ons graag zelf aan het woord? Onze leraren van het keuzegedeelte informeren jullie.

Uitdagen en ondersteunen

Via een flexibel lesuur of flex-uur krijgen de leerlingen de gelegenheid om begeleid en zelfstandig leerstof uit verscheidene vakken in te oefenen of uit te diepen. Het flex-uur wordt zodanig ingevuld dat het tegemoet komt aan het tempo en het niveau van elke leerling: voor sterke leerlingen een extra uitdaging, voor zij die het nodig hebben extra ondersteuning. Een flex-coach begeleidt de leerlingen hierin, voert regelmatig coachingsgesprekken en bekijkt samen met hen wat beter kan.

Eerste leerjaar B

Het eerste leerjaar B is bedoeld voor kinderen die geen getuigschrift behaalden in het basisonderwijs. Wie slaagt in het eerste leerjaar B kan overstappen naar het tweede beroepsvoorbereidend leerjaar of naar het eerste leerjaar A.

Ook in het eerste leerjaar B zetten we in op vakoverschrijdend en ervaringsgericht leren tijdens de basisvorming. In het keuzegedeelte dagen we de leerlingen, via drie flex-uren, uit via projectwerk of ondersteunen we in Nederlands of wiskunde. Daarnaast doorlopen de leerlingen twee onderzoeksmodules: organisatie & welzijn en STEM. 

De leraren uit het eerste leerjaar B vertellen jullie graag zelf over hun aanpak via dit filmpje.