Onze school kiest voor een brede eerste graad, met zowel een A-stroom als een B-stroom. De nadruk ligt binnen beide stromen op het proeven van verschillende belangstellingsgebieden ter ondersteuning van een studiekeuze naar de tweede graad toe.

In de tweede en derde graad bieden wij enkel ASO-richtingen of richtingen met finaliteit doorstroom aan. Onze leerlingen die na de eerste graad een technische of beroepsgerichte studierichting kiezen, kunnen terecht bij het Technisch Atheneum Lokeren. De studierichtingen die wij aanbieden verzekeren een brede algemene vorming  en vormen een stevige basis voor universitaire studies en andere vormen van hoger onderwijs. We stellen competentiegericht leren voorop: naast kennis hechten we veel belang aan vaardigheden en attitudes.