We zorgen voor een brede kennisoverdracht door middel van kwalitatieve lespakketten en uitdagende projecten, waarbinnen leerlingen doen, ervaren en beleven. Deze aanpak verhoogt de interesse en betrokkenheid en mondt uit in een hogere leerwinst.​

Vakoverschrijdend en ervaringsgericht werken 

Tijdens de lesuren van de basisvorming in de eerste graad werken we vakoverschrijdend binnen de focussen STEM en Maatschappij. We verdelen het jaar in verschillende periodes en werken telkens thematisch naar focusmomenten toe. Tijdens deze focusmomenten verdwijnen de vakgrenzen en ontdekken we ervaringsgericht de link tussen wiskunde en natuurwetenschappen, tussen geschiedenis en burgerschap, etc.

Ook in de tweede graad werken we vakoverschrijdend verder door middel van focussen. We hebben drie focussen in de tweede graad; focus op taal, focus op mens & maatschappij en de focus op STEM. Binnen deze focussen wordt er vakoverschrijdend gewerkt binnen de labo-uren en de focusweek. De derdejaars hebben 1 uur taallabo en een focusweek STEM. De vierdejaars hebben 1 uur wetenschapslabo en een focusweek omtrent burgerschap. 

Deze vernieuwende aanpak daagt de leerling uit en maakt krachtige verbindingen tussen leerinhouden en levensechte situaties, tussen abstract en concreet, tussen oppervlakkige kennis en diepere inzichten. Hierdoor behouden de leerlingen ‘zin in leren’.

Flexibele leertrajecten
Leerlingen die meer uitdaging wensen bieden we flexibele leertrajecten aan. Ze krijgen de mogelijkheid om extra vakken op te nemen of een uitdagingstraject aan te gaan.

Uitdagende projecten 
KRAS! Scholierenparlement
Onze vijfde– en zesdejaars krijgen de kans om deel te nemen aan een uniek politiek rollenspel. Ze kruipen in de huid van bedrijven, organisaties of politici en discussi- eren over maatschappelijke thema’s. Op het einde van dit project debatteren ze, samen met vele andere Vlaamse scholieren, over verscheidene thema’s tijdens een slotzitting in de Kamer, de Senaat en het Vlaams Parlement.

Maatschappelijke stage
Onze vijfdejaars zetten zich een week belangeloos in tijdens hun maatschappelijke stage. Ze werken een educatieve boekenzoektocht uit in de bibliotheek, organiseren animatienamiddagen voor ouderen of helpen mee in een sociaal restaurant. Hiermee stimuleren we onze leerlingen tot maatschappelijk engagement en maken we werk van actief burgerschap.

"Er wordt rekening gehouden met elk individu, waardoor je onder begeleiding van een enthousiast lerarenteam je eigen waarden en normen mag ontwikkelen." (Julie Rosseel, doctoraatsstudente organisatiepsychologie)

Taalstage
Naast een maatschappelijke stage, krijgen onze vijfdejaars ook de kans om een week les te volgen op een Waalse secundaire school. Ze verblijven bij een gastgezin en worden een week ondergedompeld in de Franse taal. Een aantal weken later verwelkomen wij de Waalse leerlingen hier bij ons!

Peertutoring
Vijfde- en zesdejaars begeleiden binnen dit project eerste- en tweedejaars bij hun schoolwerk. Zij motiveren hen en geven hun een duwtje in de rug. Met dit project haalden we in 2016 de selectie voor de Koningin Mathildeprijs binnen in de categorie ‘Each one teach one’!

Youca Action Day
Onze zesdejaars doen jaarlijks mee aan Youca Action Day, waarbij ze zelf een werkplek zoeken en een dag werken ten voordele van een ontwikkelingsproject in het Zuiden.

KunstInclusieProject
Binnen de keuzevakken kunnen vijfde- en zesdejaars kiezen om kunst te maken samen met andersvalide medewerkers van kunstatelier VEER-10 van vzw De Sperwer. Op deze manier verleggen zowel onze leerlingen als de medewerkers hun grenzen.