Een onderzoekende houding is onontbeerlijk met het oog op hogere studies. Leerlingen krijgen interesse in verscheidene onderwerpen, leren kritisch kijken naar bronnen en leren methodologisch wetenschappelijke problemen oplossen. 

Onderzoeksmodules in het eerste jaar
Binnen het keuzegedeelte proeven de leerlingen van verschillende belangstellingsgebieden, door middel van onderzoekend leren. We vertrekken steeds vanuit probleemstellingen en verbreden de horizonten van de leerlingen. Deze aanpak wakkert de interesse van de leerlingen aan en verhoogt hun betrokkenheid. Meer informatie vindt u bij onze troeven: onderzoeksmodules. 

"De modules geven je een klare kijk op de mogelijkheden in de tweede graad en beïnvloeden je studiekeuze." (Soumia, 4 economie)

Onderzoekende houding tijdens het taallabo en wetenschapslabo in de 2e graad
Tijdens het taallabo in het 3e jaar zetten we in op digitale competenties en onderzoeksvaardigheden in samenhang met talige en burgerschapdoelen. Met andere woorden, tijdens het taallabo werken leerlingen met een onderzoekende bril aan burgerschapscompetenties in verscheidene talen. In het wetenschapslabo in het 4e jaar zetten we in op onderzoeksvaardigheden binnen de exacte wetenschappen. De leerlingen werken projectmatig rond STEM, duurzaamheid en doelen van de wetenschappelijke vakken

Onderzoeksvaardigheden in de derde graad
De onderzoekscompetenties in de derde graad stimuleren onderzoekend leren, een nieuwsgierige houding en de wil om problemen op een systematische manier aan te pakken. De leerlingen doen op een actieve manier kennis op en leren een goede onderzoekende houding aan te nemen. Vakleerkrachten begeleiden hen actief in het ontwikkelen van hun onderzoeksvaardigheden, opmaken van hun onderzoeksdossier en het presenteren van hun bevindingen.