We leren onze leerlingen kritisch naar hun leerproces te kijken en dit in eigen handen te nemen. Ze maken ook zelf keuzes door middel van de keuze - en minorvakken in het 4e, 5e en 6e jaar en onze vernieuwde aanpak wiskunde in de 2e graad. Leerlingen groeien wanneer ze zelf aan zet zijn.

Flex-uren in de eerste graad
In het eerste leerjaar  wordt er gedurende één lesuur per week flexibel ingespeeld op het leerproces in functie van de individuele noden van de leerlingen. Ze krijgen de gelegenheid om begeleid zelfstandig leerstof uit verscheidene vakken in te oefenen of uit te diepen. Een flex-coach begeleidt hen hierin, voert regelmatig coachingsgesprekken en bekijkt samen met hen wat beter kan.

Via twee flexibele lesuren of flex-uren blijven wij de leerlingen ondersteunen en uitdagen in het tweede jaar A-stroom. In het tweede jaar B-stroom dagen we de leerlingen drie lesuren uit in projectwerk of ondersteunen we ze in Nederlands of wiskunde.

Vernieuwde aanpak wiskunde in de 2e graad
Voor de uren wiskunde worden onze derde - en vierdejaar klasoverschrijdend ingedeeld in niveaugroepen. Wij kiezen ervoor om al onze leerlingen, ongeacht de studierichting waarin ze zitten, vijf uur wiskunde te laten volgen. Leerlingen uit richtingen zonder wiskunde in het specifieke gedeelte, kunnen aansluiten bij de niveaugroep met de uitdagende wiskunde. Daarnaast kunnen ze ook aansluiten bij de niveaugroep met de ondersteunende wiskunde, zo hebben ze een lesuur meer om de doelen van de basisvorming te verwerken. 

Keuzevakken of minorvakken in het 4e jaar
In het 4e jaar kiezen onze leerlingen voor een keuzevak of een minorvak van 2 lesuren.

  • Tijdens het keuzevak verbreden, verdiepen of verkennen ze een nieuw studiegebied (zoals astronomie, fotografie of Chinees).
  • Tijdens het minorvak worden ze voorbereid op de 3e graad. Ze kiezen tussen een minor economie, een minor wetenschappen of een minor Duits. Zo starten leerlingen Latijn na de 2e graad moeiteloos in Latijn-wetenschappen door een minor wetenschappen of leerlingen economische wetenschappen na de 2e graad in economie-moderne talen door een minor Duits te volgen.

Keuzevakken in de derde graad
In de derde graad biedt onze school keuzevakken aan. Deze vakken vinden plaats op twee opeenvolgende lesuren, gedurende één semester per vak. Meer informatie vindt u bij onze troeven: keuzevakken