Een hoog welbevinden is een basisvoorwaarde voor een goed leerproces. Wanneer het gevoel goed zit, kan de aandacht ten volle naar leren gaan. Daarom vinden we het belangrijk om een motiverend en warm schoolklimaat te creëren waar iedere leerling zichzelf kan zijn.

Leerlingen voelen zich goed op onze school. Horen jullie onze leerlingen graag zelf aan het woord? Aramis, Rieke en Marte leiden jullie rond.

We zetten deze woorden bij de start van het schooljaar kracht bij door de eerste schooldagen voor nieuwe leerlingen zo ontspannen mogelijk te laten verlopen. Want, de overstap naar een nieuwe school is niet steeds evident. Om ervoor te zorgen dat iedereen zich veilig en geaccepteerd voelt op school en in de klasgroep, gaan het eerste en het derde jaar tijdens de tweede week van september op kennismakingsdagen buiten de school.

Gedreven leerkrachtenteam
Onze school is trots op haar leerkrachtenteam. Elke leerkracht streeft, naast het overbrengen en uitdiepen van vakinhouden, ook een goed persoonlijk contact met de leerlingen na. De vakleerkrachten zijn steeds bereid tot het geven van extra uitleg of uitdagingsoefeningen.  

Een geëngageerde leerlingenraad
Inspraak en participatie zorgen voor een warme, verbindende schoolcultuur. Onze leerlingenraders behartigen de belangen van de leerlingen met vuur. Zij zitten meermaals per jaar samen met de directeur om de stem van de leerling te laten horen en organiseren geregeld acties en activiteiten.

"Op deze warme en gezellige school is er veel ruimte voor eigen initiatief en wordt creativiteit gezien als een pluspunt." (Fien Van der Slycken, studente bachelor kleuteronderwijs)

Professionele leerlingenbegeleiding
Gedurende de hele schoolloopbaan begeleiden onze leerlingenbegeleiders, indien nodig bijgestaan door het CLB, leerlingen met zorgvragen. Zij beschikken over heel wat expertise m.b.t. studietechnieken en de begeleiding van leer-of ontwikkelingsstoornissen en zoeken samen met ouders naar de meest optimale vorm van ondersteuning. Zij bieden ook hulp bij psycho-emotionele en sociale problemen. Meer informatie over de leerbegeleiding vindt u bij onze troeven: leerbegeleiding.

Samenwerking tussen school en ouders
Op onze school zijn leerkrachten, ouders en leerlingenbegeleiding partners in leerbegeleiding: communicatie met ouders beperkt zich niet enkel tot oudercontactmomenten. Wie graag meebouwt aan onze school, kan zich engageren voor onze actieve oudervereniging of de schoolraad

Samen Leren Samenleven! 
Klik hier om het Pedagogisch Project van het GemeenschapsOnderwijs (PPGO) te bekijken.