Onze school biedt een brede eerste graad aan met zowel een A-stroom als een B-stroom. Leerlingen in de eerste graad proeven van verschillende belangstellingsgebieden, zodat ze een doordachte keuze maken naar het derde jaar toe. In de tweede en derde graad bieden wij enkel de doorstroomfinaliteiten (algemeen secundair onderwijs/aso) aan. Deze studierichtingen verzekeren een brede algemene vorming en leggen een stevige basis voor universitaire studies en andere vormen van hoger onderwijs.

Een warme school
Een veilige en warme sfeer op school is een belangrijke voorwaarde voor een succesvol leerproces. Wanneer het gevoel op school goed zit, kan de aandacht ten volle naar leren gaan. Daarom vinden we het belangrijk een motiverend schoolklimaat te scheppen waar iedere leerling zichzelf kan zijn.

Een uitdagende school
We zorgen voor een brede kennisoverdracht door middel van kwalitatieve lespakketten en uitdagende projecten, waarbinnen leerlingen doen, ervaren en beleven. We dagen de leerlingen ook uit via onderzoeksmodules in de eerste graad en onderzoeksvaardigheden in de tweede en derde graad. Deze aanpak verhoogt de interesse en betrokkenheid en mondt uit in een hogere leerwinst.

Een school die eigenaarschap geeft 
Leerlingen maken hun eigen keuzes door middel van keuzevakken in de tweede en derde graad. We leren ze ook kritisch naar hun eigen leerproces te kijken en stimuleren hen dit mee in eigen handen te nemen. Leerlingen groeien immers wanneer ze zelf aan zet zijn. 

Een school die onderbouwde keuzes maakt
Onze school zet in op de onderzoeksvaardigheden van de leerlingen en geeft hierin zelf het goede voorbeeld. Onze aanpak stemmen we af op wetenschappelijk onderzoek rond effectieve didactiek en motivatie van leerlingen. Een leerlijn rond executieve functies verhoogt de studie- en planningsvaardigheden van de leerlingen.

Een school verankerd in de maatschappij
‘Samen leren samenleven’ is de kernboodschap van het GO!. We voeden onze leerlingen op tot actieve burgers die met beide voeten in de maatschappij staan en er verantwoordelijkheid voor opnemen. We leren ze met een open geest naar onze diverse samenleving te kijken. Rijke ervaringen verruimen ook de blik op de wereld en op de eigen talenten en interesses.