Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.

Nelson Mandela

Onze studierichtingen verzekeren een brede algemene vorming en leggen een stevige basis voor universitaire studies en andere vormen van hoger onderwijs. We voeden onze leerlingen op tot actieve burgers die met beide voeten in de maatschappij staan en er verantwoordelijkheid voor opnemen. We leren hen met een open geest én een kritische blik naar onze diverse samenleving te kijken.


Een warme school

Een veilige en warme sfeer is een belangrijke voorwaarde voor een succesvol leerproces. Wanneer het gevoel goed zit, kan de aandacht ten volle naar het leren gaan. We scheppen een motiverend schoolklimaat, waar iedere leerling zichzelf kan én mag zijn. 


Een uitdagende school

De lat ligt hoog. We dagen de leerlingen voortdurend uit in de zogenaamde 'zone van de naaste ontwikkeling'. Daar vindt het leerproces plaats, buiten de comfortzone. 

Voorbeelden?

  • De zogenaamd 'zware wiskunde' kan ook gevolgd worden door leerlingen die deze uitbreidingsleerstof normaal niet op hun programma hebben.
  • De school heeft aandacht voor cognitief sterk functionerende leerlingen en haalde expertise in huis om deze leerlingen te begeleiden. Zo zorgen we ervoor dat ook zij niet op hun honger blijven zitten en de kans krijgen om zich ten volle te ontplooien.

Een vernieuwende school

Onze school zet in op de onderzoeksvaardigheden van haar leerlingen en geeft daarin zelf het goede voorbeeld. Onze aanpak stemmen we af op wetenschappelijk onderzoek rond effectieve didactiek en motivatie van leerlingen. Een leerlijn executieve functies verhoogt de studie- en planningsvaardigheden. 


Een school die eigenaarschap geeft

Zelfregulerend leren, waarbij leerlingen mee verantwoordelijkheid opnemen voor hun eigen leerproces, zorgt ervoor dat onze leerlingen een stapje voor hebben wanneer ze verder studeren. In het vierde jaar en de derde graad kunnen de leerlingen een deel van hun programma zelf bepalen. Deze keuzevakken zijn een extra voorbereiding op hoger onderwijs. 

unsplash