Directie


Sven Geenens
Directeur

Ondersteunend personeel


Sarah Hoste 
Beleidsondersteuning
GOK-coördinatie


Flore Vereecken
Leer- en leerlingen
begeleiding 


Joachim Pas
Leer- en leerlingen
begeleiding 


Sven Van Neste
Leerlingensecretariaat


Justine De Windt
Directiesecretariaat


Marieke Thooft
Economaat

Pascale Roelandt
Personeelssecretariaat

 

Wouter De Bock
ICT-coördinatie

 

Liza Tollenaere
Preventie & veiligheid

 

Het leerkrachtenteam

Onze school is trots op haar leerkrachtenteam. Elke leerkracht streeft, naast het overbrengen en uitdiepen van vakinhouden, ook een goed persoonlijk contact met de leerlingen na.

Leerkrachten 1e graad - schooljaar 2021-2022
Leerkrachten 2e + 3e graad - schooljaar 2021-2022