Een schoolraad is een inspraakorgaan dat in principe in elke school verplicht is en waarin ook de ouders vertegenwoordigd zijn. De ouders in onze schoolraad zijn door de andere ouders verkozen of worden door de ouderraad afgevaardigd.

In een schoolraad zetelen vertegenwoordigers van ouders, het personeel en de lokale gemeenschap. Verkiezingen voor de schoolraad gebeuren om de vier jaar. In het gemeenschapsonderwijs hebben de schoolraden drie bevoegdheden: 

  • overlegbevoegdheid over de beslissingen die het schoolleven beïnvloeden naar de directeur en de scholengroep. 
  • adviesbevoegdheid over de beslissingen die het schoolleven beïnvloeden. De eindbeslissing blijft wel steeds bij het schoolbestuur liggen. 
  • informatierecht over de beslissingen die het schoolleven beïnvloeden. De schoolraad heeft rechten en plichten inzake informatie en communicatie: de schoolraad krijgt zelf informatie, maar moet ook zelf communiceren over de eigen werking. Zo blijven alle personeelsleden, ouders en leerlingen op de hoogte van de standpunten die de schoolraad inneemt.