De oudervereniging van het Atheneum Lokeren vormt een belangrijke schakel tussen de ouders en de school. Zij helpt o.a. bij het uitwerken van initiatieven en organiseren van activiteiten. De opbrengsten die hieruit voortvloeien dienen bijvoorbeeld om alle leerlingen van het secundaire onderwijs financieel mee te ondersteunen bij de schoolprojecten (de GWP’s of geïntegreerde werkprojecten, creatieve ateliers, uitstappen …) of worden aangewend voor de aankoop van didactisch, sport-  of ander noodzakelijk materiaal (zoals extra woordenboeken, lockers).

De oudervereniging vergadert op regelmatige tijdstippen en werkt nauw samen met directie, leerkrachten en leerlingenraad van de school in een sfeer van gezamenlijk overleg, inspraak en inzet. Deze krachtenbundeling is essentieel in onze ouderwerking.

Ook wil de oudervereniging een spreekbuis zijn voor alle ouders. Daarom zijn ideeën en suggesties welkom. Deze kunnen via een nota aan het secretariaat of e-mail aan de school t.a.v. de oudervereniging bezorgd worden. Iedere ouder die tot de oudervereniging wil toetreden, krijgt hiertoe de kans. Bij de aanvang van elk schooljaar wordt een rekruteringsbrief bezorgd. Zowel helpers als denkers zijn welkom. Kortom, iedereen die in functie van het welzijn van elke leerling deel wil uitmaken van een dynamische oudergroep!

Een greep uit de activiteiten van onze oudervereniging: 

  • Lezing omtrent internetverslaving en waakzame zorg
  • Het verzorgen van de bar tijdens onze Atheneumquiz
  • Rondleidingen verzorgen tijdens onze opencampusdag