De leerlingenraad is een belangrijk orgaan binnen onze school; het is de formele spreekbuis van de leerlingen bij de directie. Er zijn geen verkiezingen, iedereen die zin heeft om zijn schouders onder een toffe aangename school te zetten, mag dat! 

De leerlingenraad komt maandelijks samen en verleent advies over allerlei onderwerpen die de leerlingen aanbelangen, zoals de inrichting van de speelplaats, de examenroosters of regels uit het schoolreglement. De leerlingenraad werkt ook mee aan de organisatie van activiteiten voor de leerlingen. Iedere leerling in de raad kan voorstellen doen, maar ook ideeën van leerlingen buiten de raad zijn steeds welkom tijdens de vergaderingen! Wil je meer weten over waar de leerlingenraad mee bezig is of heb je vragen? Neem dan contact op met één van de leerlingen uit de leerlingenraad.  

Welke activiteiten en acties werden georganiseerd door de leerlingenraad?