Onze school biedt voor jongeren tot 18 jaar een diepgaande en tegelijk brede vorming in een veilige warme omgeving. We begeleiden jongeren op hun ‘reis’ naar volwassenheid. Naast het verwerven van kennis en vaardigheden houden we ook voor ogen dat elke jongere moet kunnen uitgroeien tot een verdraagzaam, respectvol, mondig en verantwoordelijk individu. Ook het stimuleren van creativiteit, sociaal engagement en leergierigheid krijgt via tal van activiteiten, didactische uitstappen en projecten een duidelijke plaats binnen onze school.

Samen met u willen we tijdens de opleiding van uw kind, stevige fundamenten leggen voor de toekomstige keuzes die uw kind zal maken in het leven.