Om de overgang van het lager naar het secundair onderwijs zo vlot mogelijk te laten verlopen, voorzien wij in de eerste graad in een goed uitgewerkt leerbegeleidingstraject. Ook in de tweede en derde graad blijven we leerlingen met specifieke vragen begeleiden.

Leren leren
We integreren leren leren in alle vakken. Ook kunnen onze leerlingen tijdens de middagpauze deelnemen aan ‘Start-to-study-sessies’, waarin ze leren samenvatten en studeren. De leerlingenbegeleiding werkte hiervoor een traject uit gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar executieve functies.

Horen jullie graag onze leerlingenbegeleiding zelf aan het woord? Flore Vereecken vertelt jullie alles over leerbegeleiding op onze school.

Flex-coaches
Tijdens de flex-uren in de eerste graad spelen de flex-coaches een belangrijke rol. Ze coachen de leerlingen naar meer zelfstandigheid en inzicht in het eigen leerproces. 

Examenvoorbereiding
De school biedt de leerlingen van de eerste graad examenvoorbereidingen aan tijdens de examenperiode. Tijdens deze lessen bereiden de vakleerkrachten samen met de leerlingen de te kennen leerstof grondig voor.

"De examenvoorbereiding was een heel grote hulp en motiveerde mij om de examenleerstof nog grondiger in te studeren." (Tiffany, 6 Humane wetenschappen)

Geleidelijke opbouw examens
We beperken bewust het aantal examens in het eerste jaar, zodat onze leerlingen geleidelijk aan leren grote leerstofpakketten onder de knie te krijgen. In het eerste jaar hebben de leerlingen enkel examens voor Nederlands, Frans en wiskunde. Voor andere vakken geldt er permanente evaluatie.

Remediëringstrajecten
We maken gebruik van gepersonaliseerde remedëringstrajecten om leerlingen zo goed mogelijk te ondersteunen en te helpen een beter resultaat te behalen. Door hen tips & tricks, examenchecklists en uitgebreide leerstofoverzichten aan te reiken, verbeteren we ook hun kennis over hun eigen leerproces. Een toets of examen wordt niet gezien als een einddoel, maar als een deel van het leerproces.

Blijvende leerbegeleiding in de 2e en 3e graad
Ook in de tweede en derde graad blijven we leerlingen met specifieke vragen begeleiden in het leren leren. We leren hen o.a. werken met foutenanalyses en bereiden hen voor op grotere leerstofpakketten en mondelinge examens. Daarnaast beschikken we over verscheidene uitgewerkte begeleidingstrajecten m.b.t. hoogbegaafdheid, motivatie en faalangst. Zo werkt de leerlingbegeleiding, in het achtweekse start-to-studytraject, intens samen met individuele leerlingen om hun motivatie te verhogen. Om de overgang van het lager naar het secundair onderwijs zo vlot mogelijk te laten verlopen, voorzien wij in de eerste graad in een goed uitgewerkt leerbegeleidingstraject.

Horen jullie graag onze leerlingenbegeleiding zelf aan woord? Joachim Pas vertelt jullie alles over onze aanpak van leerlingen met specifieke zorgnoden.