Op onze school krijgt elke leerling in de tweede en derde graad de kans zijn talenten te ontdekken en te ontwikkelen, door middel van keuzevakken. Deze keuzevakken hebben als doel de leerlingen te laten proeven van verschillende belangstellingsgebieden, zodat na het 6e jaar een goede studiekeuze gemaakt kan worden. Een vlotte schoolloopbaan met succeservaringen is namelijk de beste basis voor de toekomst. 

Deze keuzevakken vinden plaats op twee opeenvolgende lesuren, één vak per semester. Hierbij kan een keuze gemaakt worden tussen onderwerpen in de domeinen wetenschappen, economie, taal, cultuur en maatschappij. Tijdens het schooljaar 2018-2019  kunnen de leerlingen kiezen tussen volgende keuzevakken: