Elke leerling verdient het om ondersteund en uitgedaagd te worden. Door middel van gedifferentieerd onderwijs, willen we excellente prestaties bij onze leerlingen stimuleren en realiseren. We gaan ondersteunen en uitdiepen waar nodig en zo inspelen op verschillen tussen leerlingen. 

Flexibel lesuur in de eerste graad
In het eerste leerjaar A hebben de leerlingen één flexibel lesuur of flex-uur per week. In het eerste leerjaar B hebben de leerlingen drie flex-uren. Via het flex-uur kunnen we inspelen op het leerproces en krijgen de leerlingen de gelegenheid om begeleid en zelfstandig leerstof uit de vakken Nederlands, Frans of wiskunde verder in te oefenen of uit te diepen. Het flex-uur wordt zodanig ingevuld dat het tegemoet kan komen aan het tempo en het niveau van elke leerling: voor sterke leerlingen een extra uitdaging, voor zij die dat nodig hebben extra ondersteuning.

Vanaf schooljaar 2020-2021 bieden we ook in het tweede leerjaar flex-uren aan. In het tweede jaar A-stroom ondersteunen we de leerlingen in Nederlands, Frans of wiskunde of dagen we ze uit via onderzoeksprojecten. In het tweede jaar B-stroom dagen we de leerlingen drie lesuren uit in projectwerk of ondersteunen we ze in Nederlands of wiskunde. 

Flexibele leertrajecten
Leerlingen die meer uitdaging wensen bieden we flexibele leertrajecten aan. Ze krijgen de mogelijkheid om extra vakken op te nemen of een uitdagingstraject aan te gaan.

"Naast een goede ondersteuning, word je ook extra gestimuleerd en uitgedaagd in interessebieden die je fascineren." (Jelle De Mulder, master archeologie)

In het schooljaar 2016-2017 kregen wij bezoek van de onderwijsinspectie. Hun bevindingen m.b.t. onze flexibele leertrajecten vindt u terug in het doorlichtingsverslag