Vanaf schooljaar 2020-2021 voeren wij onze vernieuwende aanpak verder in. We werken binnen de basisvorming vakoverschrijdend en ervaringsgericht opnieuw via domeinen. Het keuzegedeelte wordt ingevuld met basisopties, vastgelegd door het departement Onderwijs van de Vlaamse overheid, en twee flex-uren. De lessentabellen voor het tweede leerjaar A en het tweede leerjaar B vinden jullie via deze links. 

Keuzegedeelte: basisopties 
De leerlingen van het tweede jaar A-stroom moeten kiezen voor een basisoptie. Deze basisoptie houdt vijf lesuren in. Wij bieden volgende basisopties aan: economie en organisatie, Latijn, maatschappij en welzijn, moderne talen en wetenschappen en STEM-technieken. Wanneer de leerplannen van deze basisopties bekend zijn, informeren wij u verder over de inhoudelijke invulling.

De leerlingen van het tweede jaar B-stroom kiezen een combinatie van basisopties. Zij kiezen uit economie en organisatie, maatschappij en welzijn en STEM-technieken.

Keuzegedeelte: flexibele lesuren 
Via twee flexibele lesuren of flex-uren blijven wij de leerlingen ondersteunen en uitdagen. In het tweede jaar A-stroom ondersteunen we de leerlingen in Nederlands, Frans of wiskunde of dagen we ze uit via onderzoeksprojecten. In het tweede jaar B-stroom dagen we de leerlingen drie lesuren uit in projectwerk of ondersteunen we ze in Nederlands of wiskunde.