Het eerste leerjaar B is bedoeld voor jongeren die het  moeilijker hadden in de basisschool of die de leeftijd van twaalf jaar hebben bereikt en geen getuigschrift  behaalden in  het basisonderwijs. Wie slaagt in het eerste leerjaar B kan overgaan naar het tweede beroepsvoorbereidend leerjaar of naar het eerste leerjaar A.

1B Techniek of Nederlands-wiskunde
De leerlingen van 1B starten tijdens de maand september in twee gemengde groepen. Na het observatierapport (voor de herfstvakantie) worden ze op basis van hun noden ingedeeld in twee klasgroepen. De ene klas krijgt meer lesuren techniek, de andere klas heeft meer ondersteuningsuren Nederlands en wiskunde. De lessentabel voor het 1e leerjaar B vindt u hier

2B Hout-metaal of Kantoor-verkoop-verzorging-voeding
Na 1B kunnen de leerlingen kiezen voor een kennismaking met de zachte sector of de harde sector. Binnen de zachte sector proeven ze van kantoor, verkoop, voeding en verzorging. Binnen de harde sector leren ze de grondbeginselen van hout- en metaalbewerking. De lessentabel voor het 2e leerjaar B vindt u hier