(Onderstaande informatie is enkel geldig voor schooljaar 2019-2020. Voor de informatie over het tweede leerjaar in schooljaar 2020-2021, verwijzen wij u door naar het vernieuwde 2e leerjaar.)

Het eerste leerjaar B is bedoeld voor jongeren die het  moeilijker hadden in de basisschool of die de leeftijd van twaalf jaar hebben bereikt en geen getuigschrift behaalden in het basisonderwijs. Wie slaagt in het eerste leerjaar B kan overgaan naar het tweede beroepsvoorbereidend leerjaar of naar het eerste leerjaar A.

2B Hout-metaal of Kantoor-verkoop-verzorging-voeding
Na 1B kunnen de leerlingen kiezen voor een kennismaking met de zachte sector of de harde sector. Binnen de zachte sector proeven ze van kantoor, verkoop, voeding en verzorging. Binnen de harde sector leren ze de grondbeginselen van hout- en metaalbewerking. De lessentabel voor het tweede leerjaar B vindt u hier