(Onderstaande informatie is enkel geldig voor schooljaar 2019-2020. Voor de informatie over het tweede leerjaar in schooljaar 2020-2021, verwijzen wij u door naar het vernieuwde 2e leerjaar.)

In het tweede leerjaar A kiezen onze leerlingen tussen vijf studierichtingen: handel, Latijn, mechanica-elektriciteit, moderne wetenschappen en sociale en technische vorming. De lessentabel voor het tweede leerjaar A vindt u hier

Voorbereidend op aso

Latijn
Ook in het tweede jaar Latijn maak je kennis met een aantal aspecten van de Romeinse cultuur. Zo kom je meer te weten over kunst, godsdienst, sociale klassen, vrouwen, oorlogen en helden bij de Romeinen. Daarmee ga je onze hedendaagse maatschappij, met haar sociale en culturele verschillen en conflicten, beter begrijpen. Daarnaast bestudeer je verder de Latijnse taal, zodat je steeds zelfstandiger Latijnse teksten kan lezen en interpreteren.

Moderne wetenschappen
Ook in het tweede leerjaar kunnen leerlingen proeven van verschillende belangstellingsgebieden via de modules wetenschap, maatschappij en ICT. Daarnaast krijgen ze ook twee lesuren economie en wetenschappelijk werk binnen hun lessenpakket.

Voorbereidend op tso

Handel
Deze studierichting bereidt leerlingen voor op een commerciële of administratieve job. Ze worden vertrouwd met de handelswereld en leren de basisbeginselen van economie. In het vak dactylografie leren ze het toetsenbord op een correcte manier gebruiken.

Mechanica – elektriciteit
Deze studierichting biedt een praktische kennismaking met de wereld van elektriciteit en mechanica. Handige leerlingen met technische aanleg krijgen drie lesuren theorie, waarna ze de theorie omzetten en inoefenen in vijf lesuren praktische oefeningen.

Sociale en technische vorming
Praktische en sociale leerlingen met een brede interesse voor de mens en de maatschappij kunnen terecht in deze studierichting. Naast het vak gezinstechnieken krijgen deze leerlingen ook één lesuur muzikale en plastische opvoeding.

Wil je in het derde jaar deze richtingen vervolgen? Dan kan je terecht op het Technisch Atheneum Lokeren.