In de tweede en derde graad bieden wij enkel ASO-richtingen aan: economie, Latijn, humane wetenschappen en wetenschappen. De studierichtingen die wij aanbieden verzekeren een brede algemene vorming  en vormen een stevige basis voor universitaire studies en andere vormen van hoger onderwijs. De lessentabel voor de 2e graad en 3e graad vinden jullie via deze links. 

"Door de goede voorbereiding op het hoger onderwijs, fietste ik door mijn eerste jaar orthopedagogie zonder veel stress en problemen." (Michèlle Van Acker, bachelor orthopedagogie en lager onderwijs)

Economie
Tijdens het vak economie bestuderen leerlingen de economische werkelijkheid op een actieve en onderzoekende manier. Producenten en consumenten, de onderneming, de internationale handel en welvaart spelen hierin een belangrijke rol. Ze maken ook kennis met boekhouden.
In de tweede graad kunnen leerlingen kiezen tussen vier of vijf lesuren wiskunde per week. Vanaf de derde graad is er de keuze tussen:

  • Economie – moderne talen met drie lesuren wiskunde
  • Economie – moderne talen met vijf lesuren wiskunde

Humane wetenschappen
De vakken gedragswetenschappen en cultuurwetenschappen zijn kenmerkend voor deze studierichting. In het vak cultuurwetenschappen onderzoekt men cultuurfenomenen van mens en samenleving. Leerlingen maken kennis met media, politiek, economie, filosofie, recht en kunst. In het vak gedragswetenschappen bestuderen ze een aantal visies op mens en maatschappij vanuit de wetenschappelijke benadering van de psychologie en de sociologie.
In de derde graad hebben de leerlingen in deze studierichting ook een stageperiode. Ze lopen gedurende acht weken één voormiddag per week mee in een socioculturele organisatie.

Latijn
Deze studierichting bouwt verder op de elementaire kennis opgebouwd in de eerste graad. Je verdiept je in het werk van belangrijke auteurs, zoals Julius Caesar en Vergilius, en leert het moderne politieke spel en de kracht van de huidige media te doorzien. Je ontdekt bovendien hoe de Griekse cultuur, via de Romeinen, tot bij ons kwam en onze beschaving mee vorm gaf. In de derde graad onderzoek je hoe universeel de overtuigingsmiddelen zijn die de Romeinen hanteerden in hun redevoeringen en hoe bepalend hun filosofische denkbeelden zijn voor het westers denken. In de tweede graad kunnen leerlingen kiezen tussen vier of vijf lesuren wiskunde per week. Vanaf de derde graad is er de keuze tussen:

  • Latijn – moderne talen met drie lesuren wiskunde
  • Latijn – moderne talen met vijf lesuren wiskunde
  • Latijn – wetenschappen met vijf lesuren wiskunde
  • Latijn – wetenschappen met zeven lesuren wiskunde

Wetenschappen
In de richting wetenschappen wordt de basis voor fysica, chemie en biologie uitgebreid door dieper in te gaan op verschillende hoofdstukken en door proefondervindelijk leren via practica.
In deze richtingen krijgen leerlingen in de tweede graad vijf lesuren wiskunde per week omdat een sterke wiskundige basis nodig is voor de wetenschappelijke richtingen in de derde graad. Vanaf de derde graad zijn er de volgende mogelijkheden:

  • Moderne talen – wetenschappen met vijf lesuren wiskunde
  • Wetenschappen – wiskunde met acht lesuren wiskunde