Tijdens het schooljaar 2019-2020 starten wij met een vernieuwende aanpak in het eerste jaar. Wij leggen de nadruk op vakoverschrijdende en ervaringsgerichte lespakketten. Daarnaast zetten we in op onderzoekend leren via ‘onderzoeksmodules’. We voeren deze aanpak verder in naar de volgende schooljaren toe. De lessentabel voor het eerste leerjaar A en het eerste leerjaar B vinden jullie via deze links.

Ervaringsgerichte en vakoverschrijdende basisvorming

Domeinen STEM en maatschappij
Tijdens de lesuren van de basisvorming werken we vakoverschrijdend binnen de domeinen STEM en Maatschappij. We verdelen het jaar in zes periodes en werken telkens thematisch naar een domeindag toe. Tijdens deze domeindag verdwijnen de vakgrenzen en ontdekken we ervaringsgericht de link tussen wiskunde en natuurwetenschappen, tussen geschiedenis en burgerschap, etc.

Deze vernieuwende aanpak daagt de leerling uit en maakt krachtige verbindingen tussen schoolinhouden en levensechte situaties, tussen abstract en concreet, tussen oppervlakkige kennis en diepere inzichten. Hierdoor behouden de leerlingen ‘zin in leren’.

Culturele expressie
Binnen het vak culturele expressie komen de leerlingen in contact met uiteenlopende kunstuitingen, die ze leren te waarderen en uitgebreid te bespreken. Ze duiden ook deze uitingen binnen hun historische, geografische en maatschappelijke context. In het eerste jaar komen ze in contact met de audiovisuele en beeldende kunsten en literatuur en creatief schrijven. In het tweede jaar staan podiumkunsten en muziek op de agenda. Tijdens het tweede jaar werken de leerlingen ook naar een artistiek product toe, binnen een zelfgekozen kunstuiting.

Verkennend keuzegedeelte

Binnen het keuzegedeelte proeven de leerlingen van verschillende belangstellingsgebieden, door middel van onderzoekend leren. We vertrekken steeds vanuit probleemstellingen en verbreden de horizonten van de leerlingen. Deze aanpak wakkert de interesse van de leerlingen aan en verhoogt hun betrokkenheid. De leerlingen kiezen tussen drie opties:

  • Algemene onderzoeksmodules: de leerlingen doorlopen per semester twee onderzoeksmodules van telkens twee lesuren. Ze komen sowieso in contact met de onderzoeksmodules exacte wetenschappen, menswetenschappen en taalwetenschappen. Voor de vierde onderzoeksmodule kiezen ze tussen sportwetenschappen of kunstwetenschappen.

  • Latijn: we zetten volop in op een zinvolle en eigentijdse invulling van het vak Latijn. Woordenschat en grammatica studeren is geen doel op zich, maar maakt het in de eerste plaats mogelijk om van bij het begin authentieke Latijnse teksten te lezen over het leven van de Romeinen. Ook bij het vak Latijn verbreden de leerlingen hun interesseveld door samenwerking met de algemene onderzoeksmodules. Ze zien de link tussen Latijn en exacte wetenschappen, tussen Latijn en menswetenschappen en tussen Latijn en taalwetenschappen.

  • Technische onderzoeksmodules: ook hier doorlopen de leerlingen per semester twee onderzoeksmodules van telkens twee lesuren. Ze komen in contact met de onderzoeksmodules handelstechnieken, STEM-technieken en welzijnstechnieken. Voor de vierde onderzoeksmodule kiezen ook zij tussen sportwetenschappen of kunstwetenschappen.

Uitdagen of ondersteunen

Via een flexibel lesuur of flex-uur krijgen de leerlingen (in kleinere groepen) de gelegenheid om begeleid en zelfstandig leerstof uit de vakken Nederlands, Frans of wiskunde in te oefenen of uit te diepen. Het flex-uur wordt zodanig ingevuld dat het tegemoet kan komen aan het tempo en het niveau van elke leerling: voor sterke leerlingen een extra uitdaging, voor zij die het nodig hebben extra ondersteuning.