Binnen het lessenpakket van het eerste leerjaar A krijgen de leerlingen reeds vanaf het eerste leerjaar twee lesuren Engels en hebben ze de keuze tussen drie opties: Latijn, moderne wetenschappen en de technische optie (of TOP-klas). De lessentabel voor het 1e leerjaar A vindt u hier

Latijn
Wil je het verleden bestuderen, sterker worden in taal en onze moderne samenleving beter begrijpen? Dan kies je best voor Latijn! Wij zetten volop in op een zinvolle en eigentijdse invulling van het vak Latijn. Woordenschat en grammatica studeren is geen doel op zich, maar maakt het in de eerste plaats mogelijk om van bij het begin authentieke Latijnse teksten te lezen over het leven van de Romeinen. De leesvaardigheid, het oog voor detail en de kritische geest die je daarbij ontwikkelt, komen jou overal van pas, niet enkel binnen het vak Latijn.

"Doordat ik Latijn studeer, krijg ik meer inzicht in andere talen." (Fien, 1A Latijn)

Moderne wetenschappen
Heb je een ruime interesse voor verschillende belangstellingsgebieden? Wens je een grondige algemene basis, zodat je in het derde jaar een specifieke keuze kan maken?
Gedurende twee lesuren per week krijgen de leerlingen via modules de kans om op een eigentijdse en projectmatige manier kennis te maken met verschillende thema’s. Het schooljaar wordt ingedeeld in drie trimesters waarbinnen leerlingen de modules wetenschap, maatschappij en cultuur doorlopen.

Technische optie
Hou je van techniek en ICT? Werk je graag met mensen? Ben je handig en graag bezig met realistische en levensechte problemen?
Leerlingen die interesse hebben in techniek en hun toekomst zien in een technische studierichting kiezen in het eerste jaar voor de TOP-klas. In deze optie maken leerlingen vanaf het eerste leerjaar via modules kennis met verschillende technische belangstellingsgebieden, namelijk handel, sociaal-technische vorming en mechanica-elektriciteit. Ze bereiden hen voor op de keuze in het tweede jaar.

Naast Latijn en de modules kiezen wij voor een aantal specifieke vakken, die ook terug te vinden zijn in de lessentabellen.

FLEX
In het eerste leerjaar moderne wetenschappen en de technische optie hebben de leerlingen één flexibel les-uur per week. Via het flex-uur kunnen we inspelen op het leerproces en krijgen de leerlingen de gelegenheid om begeleid en zelfstandig leerstof uit de vakken Nederlands, Frans of wiskunde verder in te oefenen of uit te diepen. Het flex-uur wordt zodanig ingevuld dat het tegemoet kan komen aan het tempo en het niveau van elke leerling: voor sterke leerlingen een extra uitdaging, voor zij die dat nodig hebben extra ondersteuning.

ICT & Mediawijsheid
In het eerste leerjaar moderne wetenschappen en de technische optie hebben de leerlingen één lesuur ICT & Mediawijsheid per week. We leren de leerlingen op een efficiënte manier omgaan met informatietechnologie en maken hen bewust van de impact van dit medium op het dagelijks leven.

Leren leren
De overgang van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs is een grote stap, er dringt zich een andere aanpak en organisatie op. Om onze leerlingen hierin zo goed mogelijk te begeleiden, krijgen alle leerlingen van het eerste leerjaar één lesuur Leren leren per week. Vanaf het tweede jaar wordt leren leren geïntegreerd in de lessen. Indien leerlingen meer specifieke begeleiding wensen, kunnen ze hiervoor terecht bij de leerlingbegeleiding.