Informatie over de voorwaarden en aanvraag van schooltoelagen kan u vinden op:
http://www.ond.vlaanderen.be/studietoelagen

Aanvraagformulieren kan u bekomen op het leerlingensecretariaat.