Onze klassen in de 1e graad zijn voor schooljaar 2019-2020 volzet (uitgezonderd 2A Latijn). Hetzelfde geldt voor het 3e leerjaar, uitgezonderd de studierichtingen 3 Latijn (4 uur wiskunde) en 3 Humane wetenschappen. Inschrijven voor opties/studierichtingen die volzet zijn, is niet meer mogelijk dit schooljaar. U komt terecht op een wachtlijst. 

Voor het schooljaar 2020-2021 kan je in het 2e t.e.m. 6 jaar inschrijven vanaf 20 april 2020. Wij vragen u om een afspraak te maken via info@atheneumlokeren.be of telefonisch via 09 348 18 18. 

In het eerste leerjaar A en B werken de Lokerse secundaire scholen voor schooljaar 2020-2021 met een aanmeldingsprocedure. U krijgt meer informatie over deze procedure op dinsdag 11 februari 2020 op de info-avond 'Op stap naar het secundair' georganiseerd door de Stad Lokeren. Aanmelden kan tussen 23 maart 2020 (vanaf 10 uur) en 22 april 2020 (tot 14 uur). Indien je hulp wenst bij het aanmelden, kan je ons steeds contacteren. Wanneer je onze school toegewezen krijgt, nemen wij contact op voor een afspraak voor de inschrijving. Vanaf 9 mei (om 9 uur) kan je vrij inschrijven in het eerste leerjaar op de dan nog beschikbare plaatsen.