Eigen observaties en inzichten zijn de beste aanleiding voor een bewust en succesvol leerproces. Via uitdagende activiteiten in levensechte situaties brengen we onze leerlingen competenties bij die ze nodig hebben in hun verdere leven.

Vakoverschrijdend en ervaringsgericht werken in de eerste graad

Tijdens de lesuren van de basisvorming werken we vakoverschrijdend binnen de domeinen STEM en Maatschappij. We verdelen het jaar in zes periodes en werken telkens thematisch naar een domeindag toe. Tijdens deze domeindag verdwijnen de vakgrenzen en ontdekken we ervaringsgericht de link tussen wiskunde en natuurwetenschappen, tussen geschiedenis en burgerschap, etc.

Deze vernieuwende aanpak daagt de leerling uit en maakt krachtige verbindingen tussen schoolinhouden en levensechte situaties, tussen abstract en concreet, tussen oppervlakkige kennis en diepere inzichten. Hierdoor behouden de leerlingen ‘zin in leren’.

Model Europees Parlement (MEP)
Vierdejaars krijgen de mogelijkheid deel te nemen aan het Model Europees Parlement, een simulatie van het Europees Parlement voor Europese scholieren. Tijdens de simulatieweek doen leerlingen ervaring op met het bedenken van oplossingen voor grensoverschrijdende problemen binnen de Europese Unie. In de rol van europarlementariërs maken de leerlingen kennis met het complexe proces van Europese besluitvorming en krijgen ze inzicht in het belang van de samenwerking tussen de verschillende EU-lidstaten.

Maatschappelijke stage
Onze vijfdejaars zetten zich een week belangeloos in tijdens hun maatschappelijke stage. Ze werken een educatieve boekenzoektocht uit in de bibliotheek, organiseren animatienamiddagen voor ouderen of helpen mee in een sociaal restaurant. Hiermee willen we onze leerlingen stimuleren tot maatschappelijk engagement en maken we werk van actief burgerschap.

Taalstage
Naast een maatschappelijke stage, krijgen onze vijfdejaars ook de kans om een week les te volgen op een Waalse secundaire school. Ze verblijven bij een gastgezin en worden een week ondergedompeld in de Franse taal. Een aantal weken later verwelkomen wij de Waalse leerlingen hier bij ons!

Peertutoring
Vijfde- en zesdejaars begeleiden binnen dit project eerste- en tweedejaars bij hun schoolwerk. Zij motiveren hen en geven hun een duwtje in de rug. Met dit project haalden we in 2016 de selectie voor de Koningin Mathildeprijs binnen in de categorie ‘Each one teach one’!

Youca Action Day
Onze zesdejaars doen jaarlijks mee aan Youca Action Day, waarbij ze zelf een werkplaats zoeken en een dag werken ten voordele van een ontwikkelingsproject in het Zuiden.

KunstInclusieProject
Binnen de keuzevakken kunnen vijfde-en zesdejaars kiezen om kunst te maken samen met andersvalide medewerkers van kunstatelier VEER-10 van vzw De Sperwer. Op deze manier verleggen zowel onze leerlingen als de medewerkers hun grenzen.

"Op deze warme en gezellige school is er veel ruimte voor eigen initiatief en wordt creativiteit gezien als een pluspunt." (Fien Van der Slycken, studente bachelor kleuteronderwijs)

Kliek Artistiek
Onze leerlingen laten hun creatieve talenten zien op onze jaarlijkse toneelvoorstelling, doorspekt met zang, dans, film, sketch en toneel.

En nog veel meer!
De school biedt veel ruimte voor projecten, workshops en didactische uitstappen. Neem zeker een kijkje op onze Facebookpagina!