Een onderzoekende houding is onontbeerlijk met het oog op hogere studies. Leerlingen krijgen interesse in verscheidene onderwerpen, leren kritisch kijken naar bronnen en leren methodologisch wetenschappelijke problemen oplossen. 

Onderzoeksmodules in het eerste jaar
Binnen het keuzegedeelte proeven de leerlingen van verschillende belangstellingsgebieden, door middel van onderzoekend leren. We vertrekken steeds vanuit probleemstellingen en verbreden de horizonten van de leerlingen. Deze aanpak wakkert de interesse van de leerlingen aan en verhoogt hun betrokkenheid. Meer informatie vindt u bij onze troeven: onderzoeksmodules. 

"De modules geven je een klare kijk op de mogelijkheden in de tweede graad en beïnvloeden je studiekeuze." (Soumia, 4 economie)

Onderzoeksvaardigheden in de tweede en derde graad
De onderzoekscompetenties in de derde graad stimuleren onderzoekend leren, een nieuwsgierige houding en de wil om problemen op een systematische manier aan te pakken. De leerlingen doen op een actieve manier kennis op en leren een goede onderzoekende houding aan te nemen. Vakleerkrachten begeleiden hen actief in het ontwikkelen van hun onderzoeksvaardigheden, opmaken van hun onderzoeksdossier en het presenteren van hun bevindingen. We bereiden de leerlingen hierop voor met het vak 'Onderzoeksvaardigheden'.