Onze school biedt een brede kennisoverdracht, waarmee onze leerlingen hun toekomst in handen kunnen nemen en een stevige basis leggen voor het hoger onderwijs. 

Onderzoekscompetenties
De onderzoekscompetenties in de derde graad stimuleren onderzoekend leren, een nieuwsgierige houding en de wil om problemen op een systematische manier aan te pakken. De leerlingen doen op een actieve manier kennis op en leren een goede onderzoekende houding aan te nemen. Vakleerkrachten begeleiden hen actief in het ontwikkelen van hun onderzoeksvaardigheden, opmaken van hun onderzoeksdossier en het presenteren van hun bevindingen.

Olympiades
Onze leerlingen nemen traditiegetrouw deel aan verschillende Vlaamse Olympiades. Op onze Facebookpagina zetten we onze deelnemende leerlingen in de bloemetjes.

Studiekeuzetraject
Onze vijfde- en zesdejaars begeleiden we in hun studiekeuze door het geven van infosessies voor leerlingen en ouders over de structuur van het hoger onderwijs. We bezoeken samen infobeurzen en doen mee aan ‘Dreamday’, waarbij onze leerlingen de kans krijgen om met iemand te praten die volgens hen een droomjob heeft.

Uitdagende, flexibele leertrajecten
Leerlingen die meer uitdaging wensen bieden we flexibele leertrajecten aan. Ze krijgen de mogelijkheid om extra vakken op te nemen of een uitdagingstraject aan te gaan.