Op onze school krijgt elke leerling de kans zijn talenten te ontdekken en te ontwikkelen, zodat na de eerste graad of op het einde van het zesde jaar een goede studiekeuze gemaakt kan worden. Een vlotte schoolloopbaan met succeservaringen is de beste basis voor de toekomst.

Onderzoeksmodules in het eerste jaar
Binnen het keuzegedeelte proeven de leerlingen van verschillende belangstellingsgebieden, door middel van onderzoekend leren. We vertrekken steeds vanuit probleemstellingen en verbreden de horizonten van de leerlingen. Deze aanpak wakkert de interesse van de leerlingen aan en verhoogt hun betrokkenheid. Meer informatie vindt u bij onze troeven: onderzoeksmodules

"De modules geven je een klare kijk op de mogelijkheden in de tweede graad en beïnvloeden je studiekeuze." (Soumia, 4 economie)

Flex-uren in de eerste graad
In het eerste leerjaar  wordt er gedurende één lesuur per week flexibel ingespeeld op het leerproces in functie van de individuele noden van de leerlingen. Het flex-uur wordt zodanig ingevuld dat het tegemoet kan komen aan het tempo en het niveau van elke leerling: voor sterke leerlingen een extra uitdaging, voor zij die dat nodig hebben extra ondersteuning, en dit voor de vakken Frans, Nederlands en wiskunde.

Via twee flexibele lesuren of flex-uren blijven wij de leerlingen ondersteunen en uitdagen in het tweede jaar. In het tweede jaar A-stroom ondersteunen we de leerlingen in Nederlands, Frans of wiskunde of dagen we ze uit via onderzoeksprojecten. In het tweede jaar B-stroom dagen we de leerlingen drie lesuren uit in projectwerk of ondersteunen we ze in Nederlands of wiskunde.

Keuzevakken in de tweede en derde graad ASO
In de tweede en derde graad biedt onze school keuzevakken aan. Deze vakken vinden plaats op twee opeenvolgende lesuren, gedurende één semester per vak. Meer informatie vindt u bij onze troeven: keuzevakken