Op onze school krijgt elke leerling de kans zijn talenten te ontdekken en te ontwikkelen, zodat na de eerste graad of op het einde van het zesde jaar een goede studiekeuze gemaakt kan worden. Een vlotte schoolloopbaan met succeservaringen is de beste basis voor de toekomst.

Modules in de 1e graad moderne wetenschappen en het 1e jaar technische optie
Gedurende twee lesuren per week krijgen de leerlingen de kans om op een eigentijdse en projectmatige manier kennis te maken met verschillende belangstellingsgebieden. Meer informatie vindt u bij onze troeven: modules

"De modules geven je een klare kijk op de mogelijkheden in de 2e graad en beïnvloeden je studiekeuze." (Soumia, 2A Moderne wetenschappen)

FLEX-uur in het eerste jaar
In het eerste leerjaar moderne wetenschappen en de technische optie wordt er gedurende één lesuur per week flexibel ingespeeld op het leerproces  in functie van de individuele noden van de leerlingen. Het FLEX-uur wordt zodanig ingevuld dat het tegemoet kan komen aan het tempo en het niveau van elke leerling: voor sterke leerlingen een extra uitdaging, voor zij die dat nodig hebben extra ondersteuning, en dit voor de vakken Frans, Nederlands en wiskunde.

Keuzevakken in de 2e en 3e graad ASO
In de tweede en derde graad biedt onze school keuzevakken aan. Deze vakken vinden plaats op twee  opeenvolgende lesuren, gedurende één semester per vak. Meer informatie vindt u bij onze troeven: keuzevakken