Leerlingen maken hun eigen keuzes door middel van keuzevakken in de tweede en derde graad. We leren ze ook kritisch naar hun leerproces te kijken en dit in eigen handen te nemen.  Leerlingen groeien wanneer ze zelf aan zet zijn.

Flex-uren in de eerste graad
In het eerste leerjaar  wordt er gedurende één lesuur per week flexibel ingespeeld op het leerproces in functie van de individuele noden van de leerlingen. Ze krijgen de gelegenheid om begeleid zelfstandig leerstof uit verscheidene vakken in te oefenen of uit te diepen. Een flex-coach begeleidt hen hierin, voert regelmatig coachingsgesprekken en bekijkt samen met hen wat beter kan.

Via twee flexibele lesuren of flex-uren blijven wij de leerlingen ondersteunen en uitdagen in het tweede jaar A-stroom. In het tweede jaar B-stroom dagen we de leerlingen drie lesuren uit in projectwerk of ondersteunen we ze in Nederlands of wiskunde.

Keuzevakken in de tweede en derde graad ASO
In de tweede en derde graad biedt onze school keuzevakken aan. Deze vakken vinden plaats op twee opeenvolgende lesuren, gedurende één semester per vak. Meer informatie vindt u bij onze troeven: keuzevakken