Een taalrijke omgeving  
Taal leer je niet alleen tijdens de lessen Nederlands, Frans, Engels en Duits. Taal leer je bewust en onbewust tijdens heel wat activiteiten die je binnen en buiten de lessen doet. Een veelvuldig en relevant taalaanbod is dan ook noodzakelijk tijdens en buiten de lessen. Wij werken rond instructietaal en schooltaalwoorden, en volgen de vooruitgangen van leerlingen op door middel van vorderingstesten. Jaarlijks plaatst onze ‘Week van het boek’ leesbevordering op de voorgrond. 

Een Fair Trade School
Onze school is er trots op een Fair Trade School te zijn! Deze titel kregen we omdat we eerlijke handel en duurzame landbouw een warm hart toedragen en er ook effectief werk van maken. Bij evenementen proberen wij zoveel mogelijk Fairtrade-producten aan te bieden. Ook wordt het voeren van eerlijke handel uitgebreid behandeld tijdens de verschillende keuzevakken, de lessen handel en economie, de levensbeschouwelijke vakken en via projecten.

Een functionele leeromgeving

 • Mediatheek  
  In deze polyvalente ruimte vind je, naast een uitgebreide bibliotheek, ook computers terug. Tijdens de studie-uren wordt deze ruimte gebruikt door leerlingen om te studeren, opzoekingswerk te verrichten en taken te maken. Tijdens de middagpauze staat deze ruimte ook ter beschikking van de leerlingen; het is de ontmoetingsplaats van de leerlingenraad en de schaakclub.
 • Meerdere specifieke vaklokalen per graad
 • 2 PC-lokalen
 • Een overdekte fietsenstalling
 • Lockers
 • Een overdekte speelplaats
 • Een aparte speelplaats voor het 1e, 2e en 3e jaar
 • Een aparte speelplaats voor het 4e, 5e en 6e jaar
 • Alle lokalen zijn uitgerust met beamer en internet
 • Lokalen met smartboards
 • Laptopkar met een 20-tal laptops
 • 3 uitgeruste labo’s
 • Vanaf schooljaar 2017-2018 een vernieuwde sportzaal die kan fungeren als theaterzaal