Onze school biedt een brede eerste graad aan met zowel een A-stroom als een B-stroom. Leerlingen in de eerste graad proeven van verschillende belangstellingsgebieden, zodat ze een doordachte keuze maken naar het derde jaar toe. In de tweede en derde graad bieden wij enkel algemeen secundair onderwijs (aso) aan. Deze studierichtingen verzekeren een brede algemene vorming en leggen een stevige basis voor universitaire studies en andere vormen van hoger onderwijs.

Een warme school
Een veilige en warme sfeer op school is een belangrijke voorwaarde voor een succesvol leerproces. Wanneer het gevoel op school goed zit, kan de aandacht ten volle naar leren gaan. Daarom vinden we het belangrijk een motiverend schoolklimaat te scheppen waar iedere leerling zichzelf kan zijn.

Een ervaringsgerichte school
We zorgen voor een brede kennisoverdracht door middel van kwalitatieve lespakketten en uitdagende projecten, waarbinnen leerlingen doen, ervaren en beleven. Deze aanpak verhoogt de interesse en betrokkenheid en mondt uit in een hogere leerwinst.

Een talentvolle school
Op onze school krijgen leerlingen, via onderzoeksmodules en keuzevakken, de kans hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Hierdoor maken ze na de eerste graad en op het einde van het zesde jaar een goede studiekeuze. Een vlotte schoolloopbaan met succeservaringen is de basis voor de toekomst.

Een school verankerd in de maatschappij
‘Samen leren samenleven’ is de nieuwe kernboodschap van het GO!. We willen onze leerlingen opvoeden tot actieve burgers die met beide voeten in de maatschappij staan en met een open geest naar onze diverse samenleving kijken. Rijke ervaringen verruimen ook de blik op de wereld en op de eigen talenten en interesses.