Beste bezoekers

Op 1 september 2019 gaat de modernisering van het secundair onderwijs van start. Wij werken reeds een aantal jaren aan een vernieuwende en doordachte aanpak. In deze modernisering zien we vooral kansen om onze visie verder uit te werken en vorm te geven aan een school van de toekomst. 

We leggen de nadruk op vakoverschrijdende en ervaringsgerichte lessenpakketten in de basisvorming (27 lesuren). Daarnaast zetten we binnen het keuzegedeelte (5 lesuren) in op onderzoekend leren via onderzoeksmodules. Meer gedetailleerde informatie hierover vindt u bij het vernieuwend eerste leerjaar of via onze brochure.

  • Klik hier om de infobrochure 2019-2020 te bekijken.
  • Klik hier om het verslag van de doorlichting 2016-2017 in te kijken.