Onze zoon of dochter heeft een leerprobleem. Wat bieden jullie aan naar zorg en ondersteuning?

Onze leerlingenbegeleiders hebben heel wat ervaring met leerlingen met leerproblemen. Zij zetten hierbij in op een gepersonaliseerde aanpak. Dit start met een intakegesprek eind augustus/begin september, waar we de zorgnoden samen overlopen en bespreken. Daarna stellen we, weer in samenspraak met de leerling en de ouders, een ondersteuningsfiche op waarin we de gemaakte afspraken oplijsten. Deze ondersteuningsfiche communiceren we achteraf naar jullie en naar het lerarenteam.  Doorheen het jaar kunnen we ook, steeds in overleg, de ondersteuningsfiche aanpassen of aanvullen.

Voor elke examenperiode koppelen we ook steeds terug om te bekijken wat nodig is. Voorbeelden van examenondersteuning zijn; de stilteklas (een prikkelarme ruimte waar in kleinere groep examens plaatsvinden), gebruik van PC tijdens de examens, de mogelijkheid om het examen achteraf mondeling te overlopen, etc.

Daarnaast heeft onze school sowieso een brede basiszorg voor alle leerlingen. Dit zijn maatregelen waar alle leerlingen baat bij hebben ongeacht hun individuele noden en behoeften. Voorbeelden hiervan zijn; het overlopen van de vragen bij een toets of examen, onze mogelijkheid tot examenvoorbereiding in de 1e graad, etc. 

Voorbeelden van ondersteuningsmogelijkheden zijn: 

  • Bij dyslexie: gebruik van voorleessoftware, het niet aanrekenen van spellingsfouten bij niet-talige vakken, gebruik van vergrote leesteksten, etc.
  • Bij dyscalculie: gebruik van rekenmachine, gebruik van hulpkaarten, gebruik van ruitjespapier, gebruik van formularium, etc. 
  • Bij ADD/ADHD: time-out, mogelijkheid tot een geluidsdichte hoofdtelefoon, vooraan in de klas zitten, etc.

Onze zoon of dochter is hoogbegaafd. Wat is jullie aanpak bij hoogbegaafde leerlingen?

Onze leerlingenbegeleiders hebben ervaring met hoogbegaafde leerlingen. Zij zetten, samen met het schoolteam, in op een gepersonaliseerde aanpak. Dit start met een intakegesprek eind augustus, waar we de zorgnoden samen overlopen en bespreken.

Bij hoogbegaafdheid is het belangrijk dat de leerling gemotiveerd blijft en blijft floreren in de zone van de naaste ontwikkeling om uitgedaagd te blijven. De voorbije jaren bouwden we heel wat expertise op in flexibele leertrajecten: 

  • Verruimende leertrajecten: leerlingen krijgen de ruimte om een vak te volgen in het hoger onderwijs of een vak begeleid zelfstandig te verwerken zodat er ruimte komt voor cursussen in het volwassenenonderwijs. Daarnaast is er ook altijd de mogelijkheid om vakken uit andere studierichtingen te volgen (als het lesrooster dit toelaat).  
  • Versnelde leertrajecten (3e graad): in uitzonderlijke gevallen zijn er leerlingen die hun diploma secundair onderwijs versneld kunnen behalen. Zij volgen de reguliere lessen in het 5e jaar en bereiden zich tegelijkertijd voor op de examens van de centrale examencommissie voor de hele 3e graad. Deze leerlingen behalen zo na het 5e jaar het diploma secundair onderwijs en stromen dus een jaar vroeger door naar de universiteit.