Onze zoon/dochter heeft een grote interesse in ICT. Verkiest hij/zij dan best de optie met algemene onderzoeksmodules of technische onderzoeksmodules?

In de 1e graad zit de focus voor ICT voornamelijk in de basisvorming. Binnen de lessen techniek en ICT & mediawijsheid zetten we in op het behalen van deze digitale competenties. Hier zitten ook uitbreidingsdoelen in, indien uw zoon/dochter wenst hierin meer uitgedaagd te worden.

In het keuzegedeelte zit de keuze in algemene onderzoeksmodules, technische onderzoeksmodules of Latijn. Zowel tijdens de algemene als technische onderzoeksmodules wordt ICT gebruikt als middel om onderzoekend te leren. Binnen deze onderzoeksmodules brengen de leerlingen ook zelf onderwerpen aan waarnaar ze onderzoek willen doen. Binnen de exacte wetenschappen (algemene onderzoeksmodules) en STEM-technieken (technische onderzoeksmodules) is er zeker plaats voor onderwerpen met focus op ICT. Op zich maakt het dus (binnen het keuzegedeelte) niet uit welke onderzoeksmodule uw zoon/dochter kiest. 

Zitten leerlingen in de A-stroom met optie algemene onderzoeksmodules samen met leerlingen met optie technische onderzoeksmodules voor de vakken in de basisvorming?

Neen. De eindtermen in de basisvorming van de 1e graad A-stroom zijn vastgelegd en zijn zowel voor de algemene als de technische onderzoeksmodules dezelfde. Toch groeperen we de klassen om praktische redenen op basis van de onderzoeksmodules. De praktijk wijst uit dat leerlingen in de klassen met algemene onderzoeksmodules meer uitbreidingsdoelstellingen behalen dan leerlingen in de klassen met technische onderzoeksmodules.

Moet er bij de inschrijving al rekening gehouden worden met het ‘keuzegedeelte’?

Bij het aanmelden voor onze school (via het platform van de Stad Lokeren) wordt er niet gevraagd naar het keuzegedeelte (algemene onderzoeksmodules/technische onderzoeksmodules of Latijn). Daar vragen ze enkel of u uw kind inschrijft voor de A-stroom of de B-stroom. Indien u dit ook nog niet weet, meldt u uw kind aan voor beide. Over deze aanmeldingsprocedure vindt er begin februari een digitaal infomoment van de Stad Lokeren plaats. 

Wanneer u (begin mei) onze school krijgt toegewezen, ontvangt u een digitaal definitief inschrijvingsformulier van ons. Daar wordt wel het keuzegedeelte  bevraagd. Toch kan u tot en met de voorlaatste week van augustus deze keuze wijzigen.

Hebben jullie positieve ervaringen met leerlingen die na 1B (mits positief advies) toch naar 1A gaan?

Ja. Jaarlijks stromen er 1 à 2 leerlingen door naar 1A. Wanneer de klassenraad deze overstap adviseerde, merken we dat deze leerlingen het ook goed doen in 1A. De overstap van 1B naar 1A mag geen onbezonnen keuze zijn.

Wat mist onze zoon/dochter op gebied van wetenschappen en STEM, als hij/zij Latijn volgt? 

Het enige verschil tussen Latijn, algemene onderzoeksmodules en technische onderzoeksmodules zit in de 4 lesuren van het keuzegedeelte. Waar onze Latinisten 4 uur Latijn hebben, hebben de andere leerlingen 'onderzoeksmodules'. Tijdens deze 'onderzoeksmodules' wordt ingezet op onderzoekend leren m.b.t. verscheidene wetenschappen (niet alleen exacte wetenschappen, ook humane wetenschappen en taalwetenschappen). Deze 4 lesuren zijn (inhoudelijk) het enige verschil.

Binnen de andere lesuren worden de eindtermen van de basisvorming behaald. Binnen deze basisvorming vinden we ook de vakken van het domein STEM terug (wiskunde, natuurwetenschappen, techniek en ICT & mediawijsheid), waardoor alle leerlingen (ook onze Latinisten) in aanraking komen met dit domein en hierin uitgedaagd worden.